Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενημέρωση: 20.12.2023

Ανακοινώθηκε η Δημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 του προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 2021-2027. Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Δικαιούχοι
Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης της Δράσης.

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης της Δράσης (18/12/2023) έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα II EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της Δράσης .

Κατηγορία Β. Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση.

Βασικά στοιχεία Δράσης
Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 190.000.000€
Ο ελάχιστος και μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 30.000€ έως και 400.000€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:
o 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
o επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 29.02.2024 και ώρα 15:00

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται:
• η αλλαγή του τόπου υλοποίησης της επένδυσης εκτός της εγκεκριμένης Περιφέρειας.
• η αλλαγή της εταιρικής /μετοχικής σύνθεσης και νομικής μορφής της επιχείρησης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης.
• η δραστηριοποίηση σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης και μέχρι την αποπληρωμή του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
• Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός
• Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
• Λοιπός Εξοπλισμός
• Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
• Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
• Τεχνικές Μελέτες
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
• Μεταφορικά Μέσα
• Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας αίτησης
1) Επαγγελματική Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης
2) Σπουδές σχετικές με την δραστηριότητα της επένδυσης
3) Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
4) Συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027
5) Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου
6) Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων της επιχείρησης
7) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Ε/Σ
8) Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare