Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΑΠΕΝ έγγραφο που εκδίδεται από πιστοποιημένο μηχανικό -τον Ενεργειακό Επιθεωρητή- ύστερα από αυτοψία του ακινήτου. Σε αυτό αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, το πόση δηλαδή ενέργεια καταναλώνει ετησίως για θέρμανση, κλιματισμό, ζεστό νερό χρήσης και φωτισμό. Με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε απαιτείται έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική για όλα τα ακίνητα (κτίρια, διαμερίσματα, καταστήματα κ.λπ) στις εξής περιπτώσεις:

  1. Μεταβίβαση ακινήτου, για την υπογραφή οριστικών συμβολαίων.
  2. Μίσθωση ακινήτου, για την υποβολή της μίσθωσης στο TAXIS.
  3. Ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».


Διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης

Για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.ΕΝ.Α.Κ., που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Ανάθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης:

Η ανάθεση γίνεται από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου κατόπιν πρόσκλησης στον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου:

Ο επιθεωρητής καταχωρεί ηλεκτρονικά τα γενικά στοιχεία του ακινήτου στην ιστοσελίδα της ΕΥΕΠΕΝ του ΥΠΑΠΕΝ και λαμβάνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου που συνοδεύει όλη τη διαδικασία μέχρι το πέρας της.

Προετοιμασία Ενεργειακής Επιθεώρησης:

Συλλέγονται και διατίθενται στον επιθεωρητή τα απαραίτητα στοιχεία για το κέλυφος και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Επιθεώρηση Κτιρίου:

Συλλέγονται αναλυτικά τα στοιχεία για το υπό επιθεώρηση κτίριο κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης του ενεργειακού επιθεωρητή.

Υπολογισμοί και Ανάλυση Αποτελεσμάτων:

Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης του εξεταζόμενου κτιρίου μέσω του λογισμικού ΤΕΕ-Κ.ΕΝ.Α.Κ.

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.):

Ο επιθεωρητής υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Ε.Π.ΕΝ. όλα τα δεδομένα και εκδίδεται το Π.Ε.Α., το οποίο και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου.


Τι περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό αποτελείται από δύο σελίδες και περιλαμβάνει τέσσερα πεδία πληροφοριών:

1ο πεδίο: Αναγράφονται γενικές πληροφορίες για το κτίριο (διεύθυνση, επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα, έτος κατασκευής, στοιχεία ιδιοκτήτη), καθώς και μια φωτογραφία της εξωτερικής όψης του κτιρίου.

2ο πεδίο: Περιλαμβάνει τη σχηματική απεικόνιση της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου σε μία από τις εννέα ενεργειακές κλάσεις και καταγράφονται:

  • η ειδική τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά χρήση και είδος καυσίμου
  • η ειδική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, κ.ά.)
  • οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά τελική χρήση

 

3ο πεδίο: Καταγράφεται ποσοστιαίως η ειδική τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά είδος καυσίμου καθώς και η κατανομή της δαπανώμενης ενέργειας ανά χρήση.

4ο πεδίο: Προσδιορίζονται από τον ενεργειακό επιθεωρητή πιθανές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου μαζί με το αντίστοιχο εκτιμώμενο κόστος.

H ισχύς του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι δέκα έτη, εκτός αν γίνει ανακαίνιση στο ακίνητο ή οποιαδήποτε επέμβαση η οποία μεταβάλλει την ενεργειακή του απόδοση πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας μηχανικός θα συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τα ενεργειακά δεδομένα της οριζόντιας-αυτοτελούς ιδιοκτησίας σας κατόπιν αυτοψίας.

Πόσο σας κοστίζουν οι απώλειες του σπιτιού σας ?

Νομοθεσία Ενεργειακών Πιστοποιητικών 

Χρήσιμα αρχεία

Πίνακς Συχνότητας επιθεωρήσεων λεβήτων