Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας:

Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εναρξη Υποβολων : 6 Φεβρουαρίου 19  Λήξη Υποβολών : 19 Απριλίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ 19/12/2018

Ενεργό Πρόγραμμα για Υποβολή αιτήσεων από 6 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ 19/12/2018

Άμεσα αναμένεται για την υποβολή προτάσεων ο Β’ Κύκλος του “Εξοικονομώ κατ΄ οίκων ΙΙ”

ΑΝΟΙΚΤΟ

Ανοικτό για την υποβολή αιτήσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΠΡΙΛΙΟ

Νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

%ce%b5%cf%83%cf%80%ce%b1-3Έχουν ανακοινωθεί ήδη οι δράσεις του Β΄κύκλου επιδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα προγράμματα αυτά αφορούν ανέργους, επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Οι νέες επιδοτήσεις αφορούν τόσο υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και νέες υπό ίδρυση επιχειρήσεις  (start up).

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες των ενεργών προγραμμάτων και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε την ένταξη της δική σας ιδέας.

%ce%b5%cf%83%cf%80%ce%b1

Σε συνέχεια των προκηρύξεων του ΕΣΠΑ, προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα που αφορά τον Τουρισμό, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

Παρέχονται ευκαιρίες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη βαριά βιομηχανία της χώρας, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη και ήταν ανέκαθεν η εγγύηση της Ελληνικής οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα …

%ce%b5%cf%83%cf%80%ce%b1Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα …

%ce%b5%cf%83%cf%80%ce%b1

Το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται : άνεργοι και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα …

%ce%b5%cf%83%cf%80%ce%b1

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα …

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Διαβάστε περισσότερα …