Ανενεργό για υποβολή αιτήσεων. Έκλεισαν οι υποβολές στις 15/5/2018

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Στις 7/11/2017 προκηρύχθηκε το Νέο Πρόγραμμα που αφορά στο Τουρισμό, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

Παρέχονται ευκαιρίες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη βαριά βιομηχανία της χώρας, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη και ήταν ανέκαθεν η εγγύηση της Ελληνικής οικονομίας.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και για την κατηγορία των καταλυμάτων επιλέξιμες θεωρούνται:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

1) Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)

α) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 
– Ξενοδοχεία
– Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ.33/1979
– Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

β) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
– Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
– Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά)

2) Τουριστικά γραφεία

3) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

– Αθλητικός Τουρισμός
– Θαλάσσιος τουρισμός
– Τουρισμός υπαίθρου
– Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού
– Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Τομέα του Τουρισμού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος
3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
4. Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
5 Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
7. Μεταφορικά μέσα
8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών προτάσεων  φτάνει τους τριάντα (30) μήνες.

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στη δράση ορίζεται σε 50%.

Επειδή η προετοιμασία και η οργάνωση είναι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας, δηλώστε ενδιαφέρον για δωρεάν έλεγχο προϋποθέσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

  • Είναι μια ευκαιρία να τα πούμε από κοντά και να βρούμε τρόπο πιθανής συνεργασίας, προς όφελος και των δύο.

    Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το Πρόγραμμα καλώντας μας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

 

Δείτε ΕΔΩ την επίσημη προκήρυξη προγράμματος του υπουργείου