Κατηγοριοποίηση Τουριστικών Καταλυμάτων και Ξενοδοχείων

Μέχρι το τέλος του 2017 όλα τα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ και τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ που διαθέτουν σήμα ΕΟΤ υποχρεούνται να πιστοποιηθούν και να καταταγούν σε αστέρια και κλειδιά αντίστοιχα.   

 

Σύμφωνα με νέα νομοθεσία του 2016, υπάρχει η υποχρέωση όλων των τουριστικών καταλυμάτων να καταταγούν σε αστέρια και κλειδιά έως την 31/12/2017. Μέτα την λήξη αυτής της προθεσμίας δεν θα ισχύουν τα προηγούμενα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) που κατείχε η κάθε επιχείρηση.

Αναφορικά με τις νεοϊδρυθείσες μονάδες που άνοιξαν βιβλία μετά την 1-1-2015 η διαδικασία για την κατάταξη τους είχε χρονικό περιορισμό το τέλος του 2016. Η υποχρέωση αυτή πλέον βαρύνει καταλύματα με περίοδο έναρξης πριν το 2015.

Η απαραίτητη απόκτηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) για κάθε τουριστική επιχείρηση χορηγείτε από το Ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) και η διενέργεια των ελέγχων και επιθεωρήσεων πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένους και διαπιστευμένους φορείς.

Συμπερασματικά η υποχρέωση κατάταξης και πιστοποίησης όλων των τουριστικών καταλυμάτων είναι απαραίτητη για την δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του 2017.

Ο σκοπός των νέων αυτών διαδικασιών είναι διασφάλιση της αξιοπιστίας των τουριστικών καταλυμάτων προς τους επισκέπτες και την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες με εξειδικευμένο πιστοποιημένο φορέα πιστοποιήσεων για την διαδικασία κατάταξης του καταλύματος σας

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε να μας στείλετε email.

Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Τουριστικών επιχειρήσεων σε Αστέρια και Κλειδιά περιέχεται στα ακόλουθα ΦΕΚ

  1. Υπηρεσίες Επιθεώρησης Κατάταξης σε Κατηγορίες Αστέρων & Κλειδιών   Αριθμός 216/08-01-2015
  2.  Χορήγηση Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Κατάταξης          Αριθμό 21185/13-10-2014