Φόρμα εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Β' Κύκλο του Εξοικονομώ Κατ΄οίκoν ΙΙ


  Επιλέξιμες Κατηγορίες Επεμβάσεων

  • Εφαρμογή Θερμομόνωσης

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων

  • Αντικατάσταση Υαλοπινάκων

  • Τοποθέτηση Συστημάτων σκίασης

  • Κεντρικό σύστημα θέρμανσης

  • Ατομικά συστήματα θέρμανσης

  • Αντλίες θερμότητας

  • Συστήματα αυτοματισμών

  • Ηλιοθερμικά συστήματα